DISTRIKTSSTYRELSEN

Vi styr MUF Halland

Filip B pressbild.webp

Filip Berndtsson

Distriktsordförande

Som distriktsordförande så leder jag MUF Halland. Kontakta mig vid frågor gällande vår politik.

Kungsbacka

Leo Rand

Vice distriktsordförande

Som vice distriktsordförande så är jag med och leder MUF Halland. Kontakta mig vid frågor gällande Halmstad eller PR frågor.

Halmstad

1.png

Jimmy Herrman

Andre vice distriktsordförande

Som vice distriktsordförande är jag med och leder MUF Halland.

Kungsbacka

Emma Smogorzewski

Ordförande MSU Halland

Som MSU ordförande så leder MSU Halland. Kontakta mig vid frågor gällande kampanjande.

Halmstad

IMG_1912.jpg

Patricia Westerlund

Vice ordförande MSU Halland

Som Vice MSU ordförande så är jag med och leder MSU Halland. Kontakta mig vid frågor gällande MSU.

Halmstad

ÖVRIGA

Med i distriktsstyrelsen finns även andra personer. Det är alla distriktets föreningsordföranden samt distriktets valombudsman. Skillnaden mellan dessa och ledamöterna är att endast ledamöterna är röstberättigade när det kommer till beslutsfattande. Övriga äger inte rösträtt men närvarorätt på samtliga sammanträden.