IMG_1667 (kopia).jpg

Hej!

Mitt namn är Emma Smogorzewski. Jag är 20 år gammal och bor i Halmstad med min familj. Jag blev medlem i moderaterna för fyra år sedan och har alltid varit intresserad av moderaternas politik.

Idag sitter jag med föreningsstyrelsen i Halmstad. Mitt ansvar i styrelsen innebär att jag är en av våra ansikten utåt för det politiska engagemanget i MUF Halmstad.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Vad är MSU?

Moderat skolungdom (MSU) är en sektion inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF), avsedd för skolungdomar på högstadium och gymnasieskola. MSU grundades 1949, men hette fram till 1969–1970 Konservativ skolungdom (KS). 1961 var 25 procent av Sveriges gymnasieelever medlemmar i Konservativ skolungdom. I dag utgörs drygt 70 procent av MUF:s totala medlemsantal av MSU:are. Alla MUF-medlemmar upp till 20 års ålder är automatiskt medlemmar i MSU.

MSU leds av en rikskommitté bestående av en riksordförande, en vice riksordförande och fyra ledamöter. Nuvarande riksordförande är Linn Wirdemo (sedan april 2021). Varje distrikt inom MUF har en MSU-ansvarig som är fast ledamot av distriktsstyrelsen. De större distrikten har även ett MSU-råd där den MSU-ansvarige är ordförande. På flera av landets skolor finns MSU-föreningar som i många fall fungerar som alternativ till skolornas elevråd. Föreningarna driver allt från lokala skolfrågor till nationella skolfrågor som till exempel fritt skolval. MSU:s existens har varit föremål för debatt inom MUF. Vissa distrikt har ansett att MSU är en inskränkning av distriktens självstyrelse.

Vår politik

Möjligheten att överklaga betyg precis som man kan överklaga andra myndighetsbeslut är en viktig fråga som MSU driver. 

Fria ämnesval är viktiga för MSU. Man menar att då gymnasiet är studie- och yrkesförberedande bör det inte finnas några så kallade kärnämnen som alla gymnasieelever tvingas läsa, istället bör man själv i större utsträckning ges möjlighet att välja de kurser som man önskar läsa. 

Fritt skolval är en annan fråga som MSU driver, att kunna söka till vilket gymnasium man vill i hela landet på samma villkor som alla andra är en fråga som MSU profilerat sig i. Kommunal förtur m.m bör därmed avskaffas menar MSU. 

Vad gäller lärares behörighet anser MSU att det bör vara upp till skolornas huvudmän att avgöra vilka de anser är kapabla att undervisa. Om en person har fått den kunskap som skolledningen anser behövs för att fungera som lärare på annat håll ska denna person ges möjlighet att undervisa.

I strid mot nuvarande borgerliga regering tar MSU ställning för bevarandet av de lokala kurserna och de specialutformade programmen. MSU menar att ett borttagande av de lokala kurserna skulle minska utbudet av kurser och möjligheten för skolor att på ett enkelt sätt möta efterfrågan från elever på speciella kurser. 

MSU är emot religiöst och politiskt präglade friskolor då MSU anser att dessa går i strid mot att skolan ska vara objektiv, saklig och opartisk.

Vill du bli en del av MSU?

Jag ser fram emot att berätta om moderat skolungdom.